Tábor starší

Tábor pro skauty z Dvojky a skautky z Anikroku

Povinné dokumenty

  • (v procesu) Přihláška
  • (v procesu) Prohlášení o bezinfekčnosti
  • (v procesu) Souhlas s poskytováním informací vedoucím
  • (v procesu) Zdravotní způsobilost dětí
  • (v procesu) Zdravotní způsobilost pro práci s dětmi (povinné od patnácti let)
  • (v procesu) Zdravotní dotazník
  • (v procesu) Podrobné informace