18. 12. 2017

Faq

Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název naší organizace je Junák – český skaut z.s. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?
V Přelouči přijímáme děti od předškolního věku – kluky i holky. K přihlášení dítě do skautu vám pomůže rozcestník, který jsme pro vás vytvořili. Podle věku a pohlaví vašeho dítěte jednoduše kontaktujete příslušného vedoucího. Se kterým se domluvíte na podrobnostech.

V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?
Nabízíme naší činnost i předškolákům (cca 5 let).

Jaký je roční příspěvek?
Příspěvek se liší středisko od střediska (u nás 600 Kč).

Co čeká mé dítě v oddíle?
Program je přizpůsoben věku dítěte. Oddíly dětem nabízejí všestranný program, který děti rozvíjí: např. výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní výpravy, letní a zimní tábory, výpravy do zahraničí… Některé oddíly se specializují na určitý druh činnosti jako třeba na rafting, cyklistiku, horolezení apod.

Jsou oddíly smíšené?
Děti ve věku (8 – 14 let) světlušek, vlčat, skautek a skautů mají družinovou činnost pro kluky a holky zvlášť. Činnost mladších dětí (5-7let) a na druhou stranu starších (15 a výše) je smíšená. Dále velké akce typu tábor, střediskový výlet bývají promíchané věkem i pohlavím.

Kdo se o děti stará?
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Kde můžeme koupit skautské vybavení?
Skautské kroje a zálesácké vybavení nakupujeme ve skautské prodejně.
Skautskou literaturu v TDC.
Další zajímavou prodejnou je například Army-store.

Jaké jsou zhruba roční výdaje na vybavení a činnosti?
Skautské vybavení – kroj apod. 800 Kč,
jednodenní výpravy – 100 Kč,
větší výprav na více dnů – 300 – 500 Kč,
tábor (14-dení) 2500 – 3200 Kč,
roční registrační příspěvek – 600 Kč.