27. 10. 2017

Provozní řád

 1. Provozní řád skautského centra Přelouč
  1. Obecně
   1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu (uživateli jsou i návštěvy a další osoby vstupující do objektu).
   2. Správci objektu:
    • Ondřej Plíva, tel. 722 120 224, e-mail: pliva@junakprelouc.cz – zázemí
    • Iva Mrvíková, tel. 607 961 063, e-mail: iva@gmail.com – Ubytování, rezervace
   3. Uživatelé objektu jsou povinni zamezit vstupu do objektu osobám nepovolaným.
   4. Při pohybu mimo užívané prostory je nutné jej uzamykat. Za případné ztráty věcí neručíme.
   5. Škody, závady a nefunkčnost zařízení se hlásí správci objektu.
   6. Do budovy chodíme v přezůvkách.
   7. Je zakázáno v areálu užívat alkoholu, cigaret a drog.
   8. Dodržuj obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.
   9. Dodržuj noční klid 22:00 – 7:00.
   10. Využívej pouze prostory tobě k tomu vyhrazené.
  2. Odpad
   1. V objektu se třídí odpad – papír, plasty, bio a sklo. Zbylý odpad je likvidován jako komunální (netříděný).
   2. Koše jsou umístěné v prvním patře. Kontejnery za budovou.
   3. Komunální odpad a bio odpad se vynáší do popelnice umístěné před vchodem.
  3. Energie
   1. Sviť jen v prostorech, kde se právě nacházíš.
   2. Pokud se topí, zbytečně nevětrej. Je-li ti vedro, stáhni teplotu na termostatu nebo radiátoru.
   3. Zákaz manipulace s programy nastavenými v termostatu
   4. Než stáhneš teplotu na radiátoru, důkladně se poohlédni, že není v místnosti termostat.
  4. Kuchyň
   1. Používej vždy maximálně tři elektrospotřebiče (včetně lednice a bojleru).
   2. Používej malé množství saponátu.
   3. Veškeré použité nádobí umyj, vysuš a vrať na místo.
   4. Sporák i veškeré elektrospotřebiče ať používá osoba pouze s potřebnými znalostmi
   5. Během vaření používej digestoř, a pokud je to možné, tak větrej.
  5. Během pobytu
   1. Udržuj pořádek a čistotu.
   2. Počítej s tím, že budovu využívají i další osoby a organizace.
   3. Zacházej šetrně s veškerým zařízením a vybavením.
   4. Dej pozor na klíče. Při jejich ztrátě může být požadovaná finanční náhrada. A to až do výše, která koresponduje s výměnou zámků.
   5. Využívej jen prostory, které máš zarezervované
  6. Po akci (pro ubytované)
   1. Po ukončení pobytu zanech klubovnu ve stavu stejném, jako když jsi ji přebíral, nebo i lepším.

  V případě poškození inventáře, instalací či materiálu bude požadována adekvátní finanční náhrada. V případě nedodržení tohoto řádu si vyhrazujeme právo kdykoliv ukončit pobyt, či požadovat penále.

  Za skauty z Přelouče,
  Iva Mrvíková a Ondřej Plíva (Správci centra).