17. 12. 2017

Tábořiště Hraničky

Tábořiště některé roky nabízíme skautským oddílům k pořádání skautských táborů. Tábořiště neslouží jako kemp či „veřejné tábořiště“. Navštívíte -li louky na Hraničkách dodržujte prosím obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické, ochrany přírody a protipožární. Například zákaz vjezdů a stání motorových vozidel na lesní cesty či zákaz rozdělávání ohně.

 

Základní informace

Nádherná příroda, opuštěnost, pohnutá historie a blízkost státní hranice dodávají místu opravdové genius loci. Nejbližší stavení (vyjma jediného pozůstalého domu na Hraničkách) je 2,5 km.

 

 

 

 

Historie

Hraničky jsou téměř zaniklá vesnice. Leží v Rychlebských horách, 9 km jihozápadně od Uhelné na hranici s Polskem. Po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946 pokusy o dosídlení vsi ztroskotaly. Roku 1949 byly poslední čtyři zde žijící rodiny vysídleny a osada byla odsouzena k zániku, který byl dokonán fyzickou likvidací zdejších budov armádou v letech 1959-1960. Roku 1836 zde bylo 27 domů a roku 1930 jich bylo 39. Nyní můžeme nedaleko tábořiště vidět už jen poslední pozůstatky jednoho ze stavení.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Martin Pittner
m.pittner@seznam.cz 
602590206